MEMPERHATIKAN : AD/ART Ikatan Keluarga Alumni (IKA) STIE Cendekia Karya Utama Semarang
MENGINGAT : Bahwa untuk kelangsungan jalannya organisasi dan untuk melaksanakan kebijakan, dan program kerja IKA 2021
MENIMBANG : Hasil sidang Pleno Rapat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) STIE Cendekia Karya Utama Semarang tahun 2021
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menerima dan mengesahkan Perubahan Susunan Pengurus IKA masa bakti tahun 2021-2024
KEDUA : Sususan Personalia yang duduk dalam masa bakti tahun 2021-2024 adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran suart keputusan ini
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya keputusan lain yang mencabutnya
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya